หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

การรู้จักตนเอง


การรู้จักตนเอง คือ ความกล้าในการวิพากษ์ความคิดและความเชื่อของตัวเราเอง

เพราะความคิดของเราเองไม่ใช่ของเรา ความคิดและความเชื่อของเรามาจากสิ่งแวดล้อม

ตั้งแต่เด็กจนโต ถามว่าถ้าเราไปเกิดในอเมริกา เราจะมีความคิดและความเชื่ออย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้หรือไม่ เราจะชอบกินของเผ็ด พูดภาษาไทย หรือเชื่อว่าประเทศพม่าเป็นคู่รักคู่แค้นของเราตั้งแต่อดีตหรือเปล่า

ความคิดหรือความเชื่อของเรา ณ วันนี้ จึงเป็นเพียงอุปาทานที่สั่งสมมาในอดีต เป็นความคิดและความเชื่อของคนรอบข้าง

ด้วยเหตุนี้ ความคิดและความเชื่อของเราจึงไม่ใช่ของเรา เพราะมันไม่มีอยู่ตั้งแต่แรก แต่ก็เพราะความที่มันไม่มีอยู่ มันจึงอนุญาตให้เกิดการมีอยู่ สำหรับความคิดและความเชื่อ ซึ่งเราเข้าไปยึดถือว่ามันเป็นของเราขึ้นมาได้

การรู้จักตนเองในความคิดของผม จึงไม่ใช่การรักษาอัตตา หรือการสั่งสมอุปาทาน แต่มันคือการกล้าวิพากษ์ เป็นการกล้าตั้งคำถามต่อตัวเราเอง ต่อตัวตนที่เราเป็นในปัจจุบันในทุกแง่ทุกมุม มันคือการลดอัตตา เป็นการละอุปาทาน ด้วยการใช้สติเฝ้ามองความคิด ความเชื่อ และการกระทำของตัวเราเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...